• 0961 20 30 32
  • info@vccgroup.vn
  • Đường 320, Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Tin tức & Sự kiện

Khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế

Khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế

Chương trình nhằm tiếp tục thúc đẩy quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến thưởng thức cà phê của những người yêu thích cà phê trên thế giới. .

Country Coffee Profile: Vietnam

Country Coffee Profile: Vietnam

After 30 years of development, Vietnam's coffee industry is facing severe challenges such as climate change; competition of other crops; need to replace ageing coffee trees; production costs are increasing higher while world coffee prices are at very low levels..

Tìm hiểu về cây cafe

Tìm hiểu về cây cafe

Cà phê là tên một chi thực vật thuộc họ Thiến thảo (Rubiaceae). Họ này bao gồm khoảng 500 chi khác nhau với trên 6.000 loài cây nhiệt đới..

Lược sử ngành cà phê

Lược sử ngành cà phê

Theo truyền thuyết, sự xuất hiện của cà phê bắt đầu từ năm 600 cùng với sự phát hiện ra cà phê Chè..

Bạn đang cần chúng tôi hỗ trợ ?
Hãy để lại số điện thoại