• 0961 20 30 32
  • info@vccgroup.vn
  • Đường 320, Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Trang tin

Phát triển bền vững

Chiến lược nguồn nhân lực

Với nhận thức con người là tài sản quý giá nhất. chúng tôi không chỉ hàng ngày nỗ lực mà còn đào tạo những đội ngũ tiếp theo cho tương lai để có trình độ và đạo đức tốt nhất. không những thế chúng tôi còn hỗ trợ thông qua các chương trình tài trợ và đào tạo cho các đối tác của mình là những người trồng cà phê và sơ chế. 

Bảo vệ môi trường

Với mục tiêu phát triển bền vững và kiến tạo cuộc sống xanh, vccgoup hiểu rõ được các tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường sống. chúng tôi tích cực làm việc và hỗ trợ người trồng và sơ chế cà phê làm sao vừa gia tăng số lượng, chất lượng mà vừa bảo vệ môi trường. chúng tôi đang theo đuổi các sản phẩm cà phê được trồng theo phương pháp hữu cơ.

Bạn đang cần chúng tôi hỗ trợ ?
Hãy để lại số điện thoại